Available courses

Curs de primera actuació per urgencies dels mes petits de casa

Un manipulador és aquella persona que es dedica professionalment a estar en contacte amb els aliments durant el seu transport, emmagatzematge, preparació, envasat, distribució i venda.

Curs de Suport Vital Basic i Desfibril·lador Extern Automatic